Žemėlapiai

 

 
     
  Tradiciniai amatininkai
     
  Tradicinių amatų centrai
     
  Etnografiniai regionai
     
  Etnografiniai kaimai
     
 


 

Tradicinių amatininkų paieška

 
 
Amatas: Rajonas:

 


 

 
 


 
2013-02-14 Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos  finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) (Žin., 2009, Nr. 68-2774), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą:          

 

 

 

 

 

 

 

1. Šventės „Kaziuko mugė 2013“, kuri vyks š. m. kovo 1–3 dienomis Vilniuje, dalyvio transporto (nuomos, degalų), kelionės viešuoju transportu, ploto nuomos ir renginio vietos įrengimo, informacijos sklaidos išlaidoms, numatytoms taisyklių 6.2.3, 6.2.5, 6.2.11, 6.2.12 ir 6.2.15 punktuose, finansuoti. Didžiausia pagalbos suma vienam dalyviui – ne daugiau kaip 500 Lt;

 

 

 

2. Šventės „Kaziuko mugė – Europos kultūrų festivalis“, kuri vyks š. m. kovo 9–10 dienomis Dubline, dalyvio komandiruotės, kelionės viešuoju transportu ir ploto nuomos išlaidoms, numatytoms Taisyklių 6.2.4, 6.2.5, 6.2.11 punktuose, finansuoti. Didžiausia pagalbos suma vienam dalyviui – ne daugiau kaip 2000 Lt;

 

 

 

3. Šventės „Kazimiero mugė 2013“, kuri vyks š. m. kovo 8–10 dienomis Kaune, dalyvio transporto (nuomos, degalų), kelionės viešuoju transportu, ploto nuomos ir renginio vietos įrengimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 6.2.3, 6.2.5, 6.2.11 ir 6.2.12 punktuose, finansuoti. Didžiausia pagalbos suma vienam dalyviui – ne daugiau kaip 200 Lt.Paraiškas, užpildytas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir jų asociacijos, tradiciniai amatų centrai, kurių viena iš veiklos sričių nurodyta taisyklių 5.2 punkte. Paraiškos ir kiti dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.)  teikiami nuo š. m. vasario 18 d. iki vasario 22 d., 5 kalendorines dienas.

 

 

 

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Eglė Martinkienė tel. (8 5) 2398 493, el. p. egle.martinkiene@zum.lt.

 
 
  

Į pradžią

 
 
 
       
   
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyrius, Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius
Duomenys apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.