Žemėlapiai

 

 
     
  Tradiciniai amatininkai
     
  Tradicinių amatų centrai
     
  Etnografiniai regionai
     
  Etnografiniai kaimai
     
 


 

Tradicinių amatininkų paieška

 
 
Amatas: Rajonas:

 


 

 
 


 
Įsakymai

Dėl Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos 2015–2017 metų priemonių plano patvirtinimo


Dėl tautinio paveldo produktų sąrašo patvirtinimo

Dėl Tautinio paveldo produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, atitikties specifikacijos patvirtinimo

Dėl Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai kriterijų aprašo ir Tautinio paveldo produktų atitikties lietuvių etninei kultūrai vertinimo rodiklių patvirtinimo

Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir Tradicinių amatų klasifikacijos patvirtinimo

Dėl Tradicinių gaminių, tradicinių veislių augalų, gyvūnų ir jų produktų, tradicinių paslaugų, mugių, amatų mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo

Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikatų ir tradicinių amatų meistro pažymėjimų išdavimo, gamybos, pildymo ir apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Tautinio paveldo ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo

 

Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu tradicinių amatų centrų sąrašo tvirtinimo

Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu 2014 metais taisyklių patvirtinimo

Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veikos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo


Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Tautinio paveldo veiklos projektų ir prašymų vertinimo komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo


Dėl tautinio paveldo produktų ženklų patvirtinimo

Dėl Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Tautinio paveldo produktų ir tradicinių amatininkų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo


Dėl Tautinio paveldo produktų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo

 
 
  

Į pradžią

 
 
 
       
   
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyrius, Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius
Duomenys apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.