Žemėlapiai

 

 
     
  Tradiciniai amatininkai
     
  Tradicinių amatų centrai
     
  Etnografiniai regionai
     
  Etnografiniai kaimai
     
 


 

Tradicinių amatininkų paieška

 
 
Amatas: Rajonas:

 


 

 
 


 
Kvietimas teikti paraiškas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) (Žin., 2009,Nr. 68-2774; 2013, Nr. 18-901), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą:

 

1. A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams sukurti, pagaminti, pristatyti ir (ar) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje, ir (arba) tautinio paveldo produktams realizuoti Lietuvoje pagal taisyklių 5.2 punktą;

 

2. A kategorijos tautinio paveldo produktus populiarinančių leidinių leidybai pagal taisyklių 5.3 punktą;

 

3. Tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti pagal taisyklių 5.4 punktą

 

 Paraiškas, užpildytas pagal taisyklių 1 priede pateiktą formą, gali teikti:

 

 1. norintys gauti pagalbą taisyklių 5.2 ir 5.3 punktuose nurodytoms veikloms vykdyti, fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys, ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir jų asociacijos, tradicinių amatų centrai, kurių viena iš veiklos sričių nurodyta taisyklių 5.2 punkte;

 

 2. norintys gauti pagalbą taisyklių 5.4 punkte nurodytai veiklai vykdyti, A kategorijos tradicinių amatų meistrai, turintys Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529 (Žin., 2008, Nr. 66–2508), nustatyta tvarka išduotą tradicinio amatų meistro pažymėjimą ir tradicinių amatų mokymo programos sertifikatą.

 

Paraiškos ir kiti dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) gali būti teikiami nuo š. m. balandžio 24 d. iki gegužės 8 d., 15 kalendoriniųdienų nuo skelbimo išspausdinimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną.

 

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Eglė Martinkienė (tel. (8 5) 2398 493, el. p.egle.martinkiene@zum.lt).“

 Paraiškos forma   Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės

 

 
 
  

Į pradžią

 
 
 
       
   
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyrius, Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius
Duomenys apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.