Žemėlapiai

 

 
     
  Tradiciniai amatininkai
     
  Tradicinių amatų centrai
     
  Etnografiniai regionai
     
  Etnografiniai kaimai
     
 


 

Tradicinių amatininkų paieška

 
 
Amatas: Rajonas:

 


 

 
 


 
2013-09-04 Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

 

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) (Žin., 2009, Nr. 68-2774), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą:

 1. 2013 m. spalio mėnesį organizuojamo viešojo renginio „Pašto traktas Sankt Peterburgas – Kaunas – Varšuva“ pirmajam etapui, kelionei iš Vilniaus į Kernavę, įrangos, priemonių ir žaliavų įsigijimo (tautinio paveldo produktams sukurti, pagaminti, pristatyti ir (ar) tradiciniams amatams demonstruoti) išlaidoms, numatytoms taisyklių 6.2.8 ir 6.2.9 punktuose, finansuoti.

  2. Viešojo renginio „Auksinis ruduo“, kuris vyks š. m. spalio 9–12 dienomis Maskvoje, dalyvio komandiruotės, transporto (nuomos, degalų), kelionės viešuoju transportu išlaidoms, numatytoms taisyklių 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 punktuose, finansuoti.

 Paraiškas, užpildytas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys, ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir jų asociacijos, tradiciniai amatų centrai, kurių viena iš veiklos sričių nurodyta taisyklių 5.2 punkte.

 Paraiškos ir kiti dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) teikiami nuo š. m. rugsėjo 6 d. iki rugsėjo 13 d., 7 kalendorines dienas.

 Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Eglė Martinkienė (tel. (8 5) 2398 493, el. p. egle.martinkiene@zum.lt.

 


Paraiškos forma.

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės.

 
 
  

Į pradžią

 
 
 
       
   
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyrius, Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius
Duomenys apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.