Žemėlapiai

 

 
     
  Tradiciniai amatininkai
     
  Tradicinių amatų centrai
     
  Etnografiniai regionai
     
  Etnografiniai kaimai
     
 


 

Tradicinių amatininkų paieška

 
 
Amatas: Rajonas:

 


 

 
 


 
2014-02-12 Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą:

1.    Šventės „Kaziuko mugė 2014“, kuri vyks š. m. kovo 7–9 dienomis Vilniuje, dalyvio transporto, kelionės, ploto nuomos ir renginio vietos įrengimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 6.2.3, 6.2.5, 6.2.11 ir 6.2.12 punktuose, finansuoti.

2.     Šventės „Kazimiero mugė – Kaunas 2014“, kuri vyks š. m. kovo 14–16 dienomis Kaune, dalyvio transporto, kelionės, ploto nuomos ir renginio vietos įrengimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 6.2.3, 6.2.5, 6.2.11 ir 6.2.12 punktuose, finansuoti.

3.     Parodos „AgroBalt 2014“, kuri vyks š. m. balandžio 3–5 dienomis Kaune, dalyvio transporto, kelionės, ploto nuomos ir renginio vietos įrengimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 6.2.3, 6.2.5, 6.2.11, 6.2.12 punktuose, finansuoti.

4.    Šventės „Skamba skamba kankliai 2014“, kuri vyks š. m. gegužės 29–birželio 1 dienomis Vilniuje, dalyvio transporto, kelionės, ploto nuomos ir renginio vietos įrengimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 6.2.3, 6.2.5, 6.2.11, 6.2.12 punktuose, finansuoti.

5.     Šventės „2014 Lietuvos dainų šventė“, kuri vyks š. m. liepos 2–6 dienomis Vilniuje, dalyvio transporto, kelionės, ploto nuomos ir renginio vietos įrengimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 6.2.3, 6.2.5, 6.2.11, 6.2.12 punktuose, finansuoti.

6.    Šventės „Sostinės dienos 2014“, kuri vyks š. m. rugsėjo 5–7 dienomis Vilniuje, dalyvio transporto, kelionės, ploto nuomos ir renginio vietos įrengimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 6.2.3, 6.2.5, 6.2.11, 6.2.12 punktuose, finansuoti.

Didžiausia galima pagalbos suma vienam galutiniam pagalbos gavėjui dalyvauti viename renginyje – ne daugiau kaip 500 Lt.

Paraiškas, užpildytas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys, ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir jų asociacijos, tradiciniai amatų centrai, kurių viena iš veiklos sričių nurodyta Taisyklių 5.2 punkte.

Paraiškos ir kiti dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) teikiami nuo š. m. vasario 12 d. iki vasario 21 d. 10 kalendorinių dienų.

 

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Eglė Martinkienė (tel. (8 5) 239 8493, el. p. egle.martinkiene@zum.lt).“
 

               Paraiška                 Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės
 
 
  

Į pradžią

 
 
 
       
   
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyrius, Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius
Duomenys apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.