Žemėlapiai

 

 
     
  Tradiciniai amatininkai
     
  Tradicinių amatų centrai
     
  Etnografiniai regionai
     
  Etnografiniai kaimai
     
 


 

Tradicinių amatininkų paieška

 
 
Amatas: Rajonas:

 


 

 
 


 
2014-08-13 Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Kvietimas tradiciniams amatininkams teikti paraiškas gauti valstybės paramą 

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) (žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-436 redakcija), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės paramą pagal šias veiklas:

1) A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams sukurti, pagaminti, pristatyti ir (ar) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje ir (arba) tautinio paveldo produktams realizuoti Lietuvoje pagal taisyklių 5.2 papunktį;

2) A kategorijos tautinio paveldo produktus populiarinančių leidinių leidybai pagal taisyklių 5.3 papunktį;

3) Tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti pagal taisyklių 5.4 papunktį.

                      Paraiškas, užpildytas pagal taisyklių 1 priede pateiktą formą, gali teikti:

                      1) norintys gauti paramą taisyklių 5.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti, fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys, ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir jų asociacijos, įsteigti planavimo būdu tradicinių amatų centrai, kurių viena iš veiklos sričių nurodyta taisyklių 5.2 papunktyje;

                      2) norintys gauti paramą taisyklių 5.4 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, A kategorijos tradicinių amatų meistrai, turintys Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka išduotą tradicinių amatų meistro pažymėjimą ir tradicinių amatų mokymo programos sertifikatą.

Paraiškos ir kiti dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) gali būti teikiami nuo š. m. rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 27 d., 15 kalendorinių dienų nuo skelbimo išspausdinimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Eglė Martinkienė (tel. (8 5) 239 8493, el. p. egle.martinkiene@zum.lt.

 

Paraiškos forma


Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės

 
 
  

Į pradžią

 
 
 
       
   
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyrius, Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius
Duomenys apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.