Žemėlapiai

 

 
     
  Tradiciniai amatininkai
     
  Tradicinių amatų centrai
     
  Etnografiniai regionai
     
  Etnografiniai kaimai
     
 


 

Tradicinių amatininkų paieška

 
 
Amatas: Rajonas:

 


 

 
 


 
2014-10-15 Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

TRADICINIS ŽOLININKYSTĖS AMATAS

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas kartu su Lietuvos liaudies kultūros centro ir Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspertais 2013–2014 m. atlieka tyrimą Augalų ir jų produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, specifikacijų nustatymas pagal papildytą Tradicinių amatų klasifikacijos dalį ,,Žolininkystė“, finansuojamą iš valstybės pagalbos žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai vykdyti  lėšų.

Tyrimo tikslas – nustatyti pagal papildytą Tradicinių amatų klasifikacijos dalį „Žolininkystė“ augalų ir jų produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, specifikacijas.

Tyrimo uždaviniai:

Išanalizuoti ir apibendrinti duomenis apie tradicinius augalus ir jų produktų rinkimą, gaminimą ir panaudojimą prieš 50 metų Lietuvoje (žolininkystę)  (2013 m.);

Parengti tradicinių augalų ir jų produktų identifikavimo specifikacijas, išryškinant etnografinių regionų skirtumus pagal papildytą Tradicinių amatų klasifikacijos dalį „Žolininkystė“ (2014 m.).

Tyrimo objektas – tradicinis žolininkystės amatas.

Tyrimo dalykas – augalų ir jų produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, specifikacijų nustatymas.

Tyrimo laikotarpis – I etapas: 2013 m. 07–10 mėn., II etapas: 2014 m. 02–10 mėn.

Tyrimo metodai – sisteminė literatūros ir dokumentų analizė bei sintezė, ekspertinis vertinimas.

Tyrimo vykdytojai – E. Ribašauskienė (Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas), N. Marcinkevičienė (Lietuvos liaudies kultūros centras), G. Žumbakienė (Lietuvos liaudies buities muziejus).

Tyrimo metu buvo išanalizuoti ir apibendrinti duomenys apie tradicinius augalus ir jų produktų rinkimą, gaminimą ir panaudojimą prieš 50 metų Lietuvoje (žolininkystę). Įvertinant tautinio paveldo produktų atitikties Lietuvos etninei kultūrai vertinimo rodiklius, parengtos 53 maistinių augalų ir 13 medžių, krūmų produktų bei 90 žolių, kurie skirti arbatoms ir nuovirams gaminti, identifikavimo specifikacijos. 

tyrėja Erika Ribašauskienė

Tel. (8 5) 261 0758, erika.ribasauskiene@laei.lt


 
 
  

Į pradžią

 
 
 
       
   
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyrius, Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius
Duomenys apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.