Žemėlapiai

 

 
     
  Tradiciniai amatininkai
     
  Tradicinių amatų centrai
     
  Etnografiniai regionai
     
  Etnografiniai kaimai
     
 


 

Tradicinių amatininkų paieška

 
 
Amatas: Rajonas:

 


 

 
 


 
2016-02-26 Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

SKELBIMAS APIE PARAIŠKŲ GAUTI LĖŠAS PAGAL TAUTINIO PAVELDO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLES PRIĖMIMĄ   

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) (žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-297 redakcija), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės paramą renginiams:
1. „Kaziuko mugė 2016“, kuri vyks š. m. kovo 4-6 dienomis Vilniuje, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), įrangos nuomos, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo/registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms Taisyklių 6.2.3, 6.2.5, 6.2.9 ir 6.2.10 papunkčiuose, finansuoti. Didžiausia galima paramos suma vienam tradiciniam amatininkui – 145 Eur.
2. „Agrobalt 2016“, kuri vyks š. m. kovo 31-balandžio 2 dienomis Kaune, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), įrangos nuomos, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo/registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms taisyklių 6.2.3, 6.2.5, 6.2.9 ir 6.2.10 papunkčiuose, finansuoti. Didžiausia galima paramos suma vienam tradiciniam amatininkui – 700 Eur.

Žemės ūkio ministerija iš 2016 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonei „Tautinio paveldo išsaugojimas“ (01 001 01 03 08) įgyvendinti skirtų lėšų planuoja skirti šio kvietimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms ne daugiau kaip 30 000 Eur. 

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai                B tautinio paveldo produktų kategorijai.

Paraiškos formą ir taisykles galite rasti interneto svetainėje www.tautinispaveldas.lt. Paraiškas, užpildytas pagal taisyklių 1 priede pateiktą formą, gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys, ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir jų asociacijos, tradicinių amatų centrai, kurių viena iš veiklos sričių nurodyta taisyklių 5.2 papunktyje.

Paraiškos ir pridedami dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) gali būti teikiami nuo š. m. vasario 26 d. iki š. m. kovo 8 d., 8 darbo dienas nuo skelbimo išspausdinimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Eglė Martinkienė (tel. (8 5) 239 8493, el. p. egle.martinkiene@zum.lt).“

 
 
  

Į pradžią

 
 
 
       
   
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyrius, Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius
Duomenys apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.